• Personal dygnet runt
• Utsluss, möjlighet till egen lägenhet
• Upphämtning kan erbjudas 
• Barnperspektiv

0730979845
 info@villavindstilla.se
Vi tar endast emot placeringar från myndigheter

Skyddat boende

Villa Vindstilla är ett skyddat boende för kvinnor och kvinnor med barn som har ett skyddsbehov. Boendet är beläget i mellersta Sverige. Verksamheten bedrivs i en lugn och hemlik miljö med närhet till fantastisk natur. Hos oss är det viktigt med ett gott omhändertagande och att varje individs behov blir tillgodosett.
Det är ett kollektivt boende med egna, stora rum och gemensamma sällskapsutrymmen. På vintern samlas vi framför brasan eller i det stora köket med en kopp te eller ett brädspel. För barnen finns leksaker, filmer, spel och böcker. På sommaren sitter vi i den härliga trädgården över en kopp kaffe medan barnen kan åka rutschkana, leka i sandlådan, gunga osv. Vi vet att det inte är lätt att bryta upp och flytta ifrån sin hemort, hos oss är det därför viktigt att det alltid finns värdefull och rolig sysselsättning både inne och utomhus. Vi jobbar för en familjär känsla på boendet och tycker att det är värdefullt att kvinnorna inte blir isolerade i egen lägenhet direkt efter ett svårt uppbrott..

Vi vill att den som bor hos oss ska få chansen till att leva ett så normalt liv som möjligt gällande sysselsättning, fritidsaktiviter med mera. Vi ser till att alla som kan är delaktiga i de vardagliga sysslorna. Ibland behövs även stor vikt läggas vid att klienter ska bli förberedda för ett liv även utanför boendet och ha förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt och vilka samhällsstrukturer som finns.

STÖDET HOS OSS

Vi jobbar med varje klient individuellt och varje klient får en kontaktperson på boendet.
Motiverande samtal är en viktig del i vårt arbete med våra klienter.
Hos oss får man hjälp och stöd med vårdbesök, kontakten med myndigheter, hjälp med egna studier, läxhjälp till barnen, fritidsaktiviteter för barn och vuxna både på och utanför boendet (beroende på riskbedömning), jobbsökning mm. Vi försöker i största möjliga mån tillgodose varje individs behov oavsett vad det handlar om.
Vi är även behjälpliga med transporter över hela Sverige.
 

UTSLUSS

När klienten är redo för ett liv utanför boendet kan vi hjälpa till med utslussningslägenheter eller hus. Vi har även goda kontakter med privata fastighetsägare för att kunna hjälpa till att få en hyreslägenhet.
 

VÅRT BARNPERSPEKTIV

Hos oss är det stort fokus på de medföljande barnen då även de i samband med placeringen upplevt ett uppbrott från hem, familj, vänner, skola och förskola. Hos oss har vi en personal som är barnansvarig och som ser till att vi tillgodoser barnens behov på bästa sätt. Utöver den barnvänliga inomhus och utomhus miljö vi har så ser vi till att ha styrda och pedagogiska aktiviteter för barnen varje vecka. För de yngre barnen så besöker vi den öppna förskolan minst 2 ggr i veckan och för de äldre barnen finns många typer av fritidsaktiviteter att vara med på. Tex dans, fotboll, innebandy, ridning, hockey och skidåkning.
Vi har även personal som är utbildad i Trappan och vi har personal som är utbildad i TMO (traumamedveten omsorg).

PERSONAL

Personalen har mångårig erfarenhet av att jobba med människor. Erfarenheter inom arbete som föreståndare på kommunalt HVB, föreståndare inom kommunal utslussningsverksamhet, lärare, USKa och KBT. Vi kan utföra bedömningar som: PATRIARK, FREDA och TRAPPAN. Personalen är utbildade i MI (motiverande samtal). Här finns möjlighet till platstolk på arabiska, kurdiska, engelska och tigrinja. Extern hjälp och kontakt med terapeut ordnas om behov finns.

MÅLgrupp

Kvinnor och kvinnor med barn som varit utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld eller där det finns en hotbild. Vi tar emot placeringar via socialtjänsten eller annan myndighet.

Vi tar ej emot klienter med ett aktivt missbruk.

DOKUMENTATION

Journalanteckningar, genomförandeplaner och månadsrapporter.
Det är klientens kontaktperson på boendet som upprättar en genomförandeplan med utgångspunkt i uppdraget från placerande socialtjänst som vi sedan arbetar efter. Kontaktpersonen är även ansvarig för att dokumentera arbetet vi utför med klienten och sedan lämna månadsrapport till socialtjänsten. För oss är det viktigt med ett nära samarbete och regelbunden återkoppling med ansvarig placerare.
 

SÄKERHET

Hos oss är skyddet för klienterna oerhört viktigt och vi har ett boende som är utrustat med nödvändiga säkerhetsanordningar. Dock är det största skyddet att boendets geografiska placering inte kommer till kännedom vilket gör att vi av klienter och personal kräver största diskretion och ett samarbete kring detta. När en placering eller anställning påbörjas genomgås reglerna kring detta och måste sedan upprätthållas för att vi ska kunna erbjuda klienten skydd.